Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2018
De mantelzorgwaardering is voor mantelzorgers en kan door mantelzorgers worden aangevraagd. Wordt er voor ú gezorgd? Dan kunt u dit formulier ook samen met uw mantelzorger invullen. Om een aanvraag voor de individuele mantelzorgwaardering te kunnen toetsen, moeten we de gegevens in ons bestand opnemen. Hiervoor hebben we een handtekening nodig van de mantelzorger. Als u een emailadres invult dan ontvangt u direct na verzending een bevestiging van de aanvraag. Bewaar deze goed.
Let op: alle velden met een * zijn verplichte invoervelden.

Gegevens mantelzorger

¹) Voorwaarden:
De mantelzorgwaardering is voor jongeren en volwassenen die langdurig en onbetaald (niet vanuit (vrijwilligers)werk) zorg verlenen of in 2018 verleend hebben aan een familielid, vriend, kennis of buurman met een ziekte of beperking die woonachtig is in Zwolle. De waardering dient te worden aangevraagd door de mantelzorger of samen met degene die de hulp krijgt van de mantelzorger. Per mantelzorger kan er één mantelzorgwaardering worden aangevraagd.

²) Mantelzorgers waarvan de zorgvrager buiten Zwolle woont, adviseren we om contact op te nemen met de gemeente waar de zorgvrager woont. Voor informatie, advies en ondersteuning kunnen Zwolse mantelzorgers wél terecht bij Steunpunt Mantelzorg Zwolle.

Niet verplicht, wel waardevol.

Wilt u onderstaande vragen beantwoorden?
Steunpunt Mantelzorg Zwolle werkt continu aan verbetering van de ondersteuning aan mantelzorgers. De ondersteuning bestaat uit advies, informatie, themabijeenkomsten, trainingen, praktische hulp van vrijwilligers, gesprekken, lotgenotencontact en activiteiten, zoals de Dag van de Mantelzorg. Om dit werk zo goed mogelijk te doen, is het wenselijk om inzicht te hebben in de situaties van mantelzorgers. Wilt u daarom de volgende vragen beantwoorden? Dit is niet verplicht (maar wel heel welkom) en staat los van de waardering.